Alle collecties
Basis functies Eclarion
Dagelijks gebruik
Waarom kunnen ingrediënten soms niet samengevoegd worden?
Waarom kunnen ingrediënten soms niet samengevoegd worden?

In de wet is de volgorde van ingrediënten vastgelegd, namelijk op basis van percentages. Hierdoor is het samenvoegen soms lastig.

Wietse van den Brink avatar
Geschreven door Wietse van den Brink
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Natuurlijk sorteert Eclarion alle ingrediënten op basis van het aanwezige percentage. Met bijvoorbeeld de volgende kruidenmix als resultaat:

kruidenmix (70% peper, 20% paprikapoeder, 10% zout)

Laten we nu een tweede kruidenmix introduceren:

kruidenmix (50% nootmuskaatpoeder, 30% paprikapoeder, 20% uienpoeder)

Het samenvoegen van deze twee kruidenmixen is geen enkel probleem

Indien we deze twee kruidenmixen in een receptuur zouden gebruiken, in gelijke verhouding, dan rekent Eclarion dit automatisch om naar de volgende declaratie:

kruidenmix (35% peper, 25% nootmuskaatpoeder, 25% paprikapoeder, 10% uienpoeder, 5% zout)

De dubbele paprikapoeder is automatisch samengevoegd en de gehele volgorde is aangepast op basis van het percentage. Daar waar het percentage gelijk is, zoals bij nootmuskaat- en paprikapoeder, wordt de alfabetische volgorde gehanteerd.

"So far so good".

Wanneer wordt samenvoegen dan lastig?

In de praktijk komt het vaak voor dat niet alle percentages van een ingekochte grondstof bekend zijn. 

Stel we nemen de voorgaande kruidenmixen, waarvan nu slechts enkele percentages bekend zijn:

kruidenmix (peper, paprikapoeder, 10% zout)

en:

kruidenmix (nootmuskaatpoeder, 30% paprikapoeder, uienpoeder)

Het samenvoegen van paprikapoeder is nu niet meer mogelijk. Het percentage in de eerste kruidenmix is onbekend, waardoor het totale percentage paprikapoeder dus ook onbekend is geworden.
Hierdoor is alleen het percentage zout nog te gebruiken. Maar of er nou meer zout dan uienpoeder gebruikt is? Dat valt niet te zeggen. Ook valt niet af te leiden dat er eigenlijk meer peper dan nootmuskaatpoeder gebruikt is.

De volgorde van de ingrediënten is dus niet meer vast te stellen en daarom is het samenvoegen van deze kruidenmixen dan ook niet mogelijk. We moeten er dus voor kiezen om de kruidenmixen apart te benoemen in de uiteindelijke ingrediëntendeclaratie.

Hierbij moeten we zeker onderscheid maken tussen industriële gebruikers en versspecialisten. Behoor je tot de eerste groep, dan komt dit waarschijnlijk minder vaak voor en heb je meestal analysemethoden achter de hand.

Versspecialisten beschikken vaak niet over deze mogelijkheden.

Conclusie

Kwaliteitsmanagers die gebruik maken van Eclarion productie kunnen deze voorbeelden vaak oplossen door de onbekende percentages juist in te schatten, door bijvoorbeeld analyse of extra technische kennis. 

Voor versspecialisten is dit lastiger. Aangezien een etiket warenwettelijk correct dient te zijn, is ervoor gekozen om alleen samen te voegen indien dit mogelijk is. Dat dit soms leidt tot lange ingrediëntendeclaraties moeten we dan voor lief nemen.

Wel zijn we in overleg met zowel de KNS als de NVWA om deze problematiek ook voor versspecialisten behapbaar te maken.

Was dit een antwoord op uw vraag?