Producten in Eclarion kunnen gelinkt worden aan een externe databron (bijvoorbeeld PS in Foodservice). Zodra het product waarin gelinkt is wordt gewijzigd (een fabrikant heeft bijvoorbeeld een nieuwe versie ge-upload naar PS) dan zal Eclarion hierop attenderen, door voor het betreffende product een uitroepteken te plaatsen.

1. Het onderstaande product is door de fabrikant aangepast

Per product wordt aangegeven of er wijzigingen zijn vanuit de externe databron waaraan het product gekoppeld is.

2. Klik op wijzigen

In de rechter bovenhoek wordt d.m.v. de oranje knop duidelijk gemaakt dat de asperges in dit voorbeeld gewijzigd kunnen zijn.

3. Klik op de oranje knop en kies "Product opnieuw inlezen"

Door het product opnieuw in te lezen wordt automatisch de laatste update opgehaald.

Heb je het antwoord gevonden?